LT | EN | RU 

Sertifikatai

Nuo 2000 m. UAB „Medalpas“ įdiegta ir sertifikuota integruota kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2001 standartų reikalavimus.

Įdiegta kokybės ir aplinkos vadybos sistema – tai nuoseklaus darbo rezultatas, kurį lėmė visų įmonės darbuotojų įsitraukimas, veiklos bei procesų analizė ir perprojektavimas, investicijos į žmogiškuosius resursus, įrengimų, įrankių, kitų darbo bei transporto priemonių atnaujinimas, įmonės infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas.

Nuo 2007 m. UAB „Medalpas” gaminiai ženklinami CE ženklu.

CE ženklinimas yra privaloma procedūra, taikoma produktams ženklinti, siekiant užtikrinti jų atitikimą nustatytoms teisės normoms, saugumą bei lankstesnes judėjimo sąlygas vieningoje rinkoje.

Šis ženklas parodo, kad produktas atitinka taikomus Europos direktyvų reikalavimus ir jam buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros.

 

ISO 9001 LT ISO 9001 EN